Sunday, 4 September 2011

GUINNESS WORLD RECORD

                                                     WORLD TALLEST HORSE WORLD BIGGEST MAN


WORLD BIGGEST BODY  BUILDER


WORLD LONGEST EYELESH

WORLD LONGEST  SNAKE


WORLD BIGGEST TIGER